Kategorija proizvoda

Vrući proizvodi

Novosti

Esting Princip Jedinjenja Jedne Pređe i Performanse Produženja
Jun 15, 2018

osnovni princip jedinstvene jačine prediva i produženja


Jedan kraj ispitnog uzorka je pričvršćen na gornjoj stezaljki elektroničkog instrumenta jednosmjernog prediva CRE tipa, a drugi kraj stegnut donjom stezaljkom sa standardnom pretenzijom. Istovremeno, uzorak je rastegnut brzinom od 100% udaljenosti (u odnosu na prvobitnu dužinu uzorka) dok se uzorak ne pokvari. Zbog tesne kombinacije stezaljke i senzora sile, senzor sile pretvara silu na gornju stezaljku u odgovarajući naponski signal, a zatim se pojačava s amplifikacijskim krugom za A / D konverziju. Konačno, konvertovani digitalni signal se šalje na računar radi obrade. Instrument može snimiti tehničke indekse kao što su probijanje jačine i prekidanje elongacije svakog testa. Nakon testa, sistem za obradu podataka će dati sve statističke vrednosti svih tehničkih indikatora (tok radnog principa instrumenta je prikazan na Slici 2). Nakon što je instrument povezan sa računarom, može povećati i brojne funkcije testiranja, a prikazati, mapirati i snimati ceo proces napetosti u realnom vremenu. Može ostvariti dugoročno skladištenje podataka i grafike i doprinosi upravljanju mrežom.


  • QR CODE
  • facebook